خرید|ارزیابی تاثیر بازاریابی آموزشی بر توانمند سازی کارکنان فروش خدمات|

توانمندسازی, بهره وری , آموزش نیروی انسانی, نیازسنجی آموزشی و بازاریابی آموزشی,پایان نامه ارزیابی تاثیر بازاریابی آموزشی بر توانمند سازی کارکنان فروش خدمات,پروژه ارزیابی تاثیر بازاریابی آموزشی بر توانمند سازی کارکنان فروش خدمات,مبانی نظری ارزیارزیابی تاثیر بازاریابی آموزشی بر توانمند سازی کارکنان فروش خدمات|32011345|gma40204795|
این مطلب در مورد فایل دانلودی با موضوع ارزیابی تاثیر بازاریابی آموزشی بر توانمند سازی کارکنان فروش خدمات می باشد.تحقیق حاضر با عنوان بررسی نقش بازاریابی الکترونیکی بر جذب مشتری از سری تحقیق های رشته مدیریت
میباشد. این تحقیق در140صفحه با فرمت Word
(قابل ویرایش)
در مقطع کارشناسی ارشد نگارش شده است و همچنین این تحقیق
آماده چاپ و پرینت جهت
استفاده دانشجویان می باشد.

===================================================================================
تمامی
فایل های سیستم، توسط کاربران آن آپلود می شود. اگر در فایلی تخلفی مشاهده
کردید و یا مالک پروژه ای بودید که از وجود آن در سایت رضایت نداشتید با
ما تماس بگیرید، در اسرع وقت به گزارش شما رسیدگی می شود.
neginfile.ir@gmail.com
info@neginfile.ir

===================================================================================

قسمتهایی کوتاه از متن
چکیده
در محيط رقابتي امروز توانمند سازي يكي از ابزارهاي نوين براي كمك به مديران در جهت تعالي سازمانها وتوسعه بازارهاست. توانمند سازي را مي توان تقويت منابع ونيروهاي انساني در جهت اثر بخشي وكارآيي فعاليتهاي سازمان تعريف نمود. در ساليان اخير تمركز زيادي روي توسعه بازاريابي در زمينه منابع انساني صورت گرفته كه تاثير شگرفي روي بهره وري منابع انساني بر جاي گذاشته است. كه ميتوان به مواردي نظير بازاريابي در زمينه هاي آموزش منابع انساني، برون سپاري منابع انساني،تامين نيروي انساني ماهر،تعين اولويت هاي توسعه منابع انساني و .. اشاره داشت، بر این اساس پژوهش حاضر با هدف بررسی و ( مطالعه موردی کارکنان بخش فروش و بازاریابی شرکت تحصصی فرودگاههای کشور ) انجام شده است. روش پژوهش توصیفی و پیمایشی و ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته است و حجم نمونه مورد بررسی 63 نفر از پرسنل بخش بازاریابی و فروش شرکت تخصصی فرودگاهای کشور می باشند.نتایج یافته های تحقیق نشان می دهد که در سطح معناداری 0.05 درصد بین بازاریابی آموزشیو مولفه های توانمندسازی کارنان بخش فروش رابطه معندار وجود دارد.
کلیدواژه ها : توانمندسازی، بهره وری ، آموزش نیروی انسانی، نیازسنجی آموزشی و بازاریابی آموزشی.
مقدمه:
در محيط رقابتي امروز توانمند سازي يكي از ابزارهاي نوين براي كمك به مديران در جهت تعالي سازمانها وتوسعه بازارهاست. توانمند سازي را مي توان تقويت منابع ونيروهاي انساني در جهت اثر بخشي وكارآيي فعاليتهاي سازمان تعريف نمود.توانمند سازي با واژه هاي ارتقاء،بهبود،تواناسازي وتوسعه مترادف است.ازجمله ابزارهاي لازم جهت توانمند سازي اصلح ساختارهاي مديريت واخذ آموزشهاي لازم وتلاش درجهت ارتقاء كيفيت وبهره وري وتعالي فعاليتهاست. امروزه در برنامه ریزی های آموزشی به منظور افزایش توانمند سازی کارکنان در بخش های مرتبط با مشتریان، که در آن بخش کارمند با مشتریان به صورت رو در رو و یا به صورت مجازی در ارتباط است، یکی از مهمترین نکات کلیدی، آموزش بازاریابی و افزایش دامنه فروش و تبلیغات آن شرکت ها است.در این حالت، به موارد و موضوعاتی برخورد می کنیم که در آنها کوشش شده است مدیر آموزش را به تمامی فنون و دانش هایی که در انجام دادن وظیفه خود بدانها نیاز دارد مجهز سازند. در فهرست مطالب و موضوعات آموزشی، این گروه ها چون برنامه ریزی آموزشی، ارزیابی آموزشی، شیوه های آموزش، بهبود بازسازی سازمان، رفتار سازمانی، آمار و تصمیم گیری و امثال آن مواجه می شویم که به منظور ایجاد توان کار در زمینه آمورش در برنامه آموزشی منظور گردیده اند.
بیان مساله:
در ساليان اخير تمركز زيادي روي توسعه بازاريابي در زمينه منابع انساني صورت گرفته كه تاثير شگرفي روي بهره وري منابع انساني بر جاي گذاشته است. كه ميتوان به مواردي نظير بازاريابي در زمينه هاي آموزش منابع انساني، برون سپاري منابع انساني،تامين نيروي انساني ماهر،تعين اولويت هاي توسعه منابع انساني و .. اشاره داشت. در اين بين شركت ها و سازمان هايي كه داراي توليدات رقابتي در سطح بين المللي مي باشند با درك اهميت توجه به منابع انساني سازمان در صدد افزايش سطح علمي و بهره وري پرسنل خود برآمده و به واسطه آن خواهان افزايش ميزان قدرت رقابتي خود بوده اند. (بهبودي،49: 1391)
با درك اهميت و تاثير روي بهره وري منابع انساني،‌شركت هاي متعددي در صدد ارائه خدمات توسعه بهره وري منابع انساني به مشتريان خود تاسيس گرديده است. موفقيت در نيل به بهره وري كامل مرهون بهره گيري از روش هاي متناسب تبليغي بوده و بازاريابي خدمات منابع انساني از جمله راهكار هايي بوده است كه اخيرا مورد توجه واقع گرديده است. اتخاذ روش هاي موفق بازاريابي بخصوص بازاريابي براي اين دسته از شركت ها جز ملزومات موفقيت كاري بوده و بهره گيري از آيتم هاي بازاريابي مرتبط با موضوع فعاليت همانند بازاريابي مبتني بر هدف (مشتريان) و نيز بازاريابي چهره به چهره درتماس با مديران شركت ها و سازمان ها توانسته در ساليان اخير راهگشاي افزايش مشاركت برخي از شركت هاي همسو با شركت هاي اصلي در افزايش بهره وري منابع انساني شده باشد.(رضائیان،198: 1386). بهره وري نيروي كار عبارت است از نسبت خروجي كالا يا خدمات معين و يا ارزش پولي آنها به كار ورودي يا ميزان كاري كه براي توليد آن محصولات به كار گرفته شده است. در اين بين اين تحقيق با شناسايي مولفه هاي بازاريابي ارائه خدمات به جهت افزايش بهره وري منابع انساني و توانمندسازی کارکنان،‌و بررسي همه جانبه آنها، قصد دارد كه با درجه بندي اهميت اين مولفه ها در كشور، با ارائه راهكار هاي كليدي در جهت شناسايي مولفه هاي بازاريابي خدمات در ايجاد بهره وري نيروي انساني اقدام نمايد.
شرکت مادر تخصصی فرود گاه های کشور از بدو پیدایش با هدف ارائه خدمات مسافرتی و پرواز به مشتریان داخل و خارج از کشور تاسیس گردیده و خود دارای بخش های مختلف اعم از بخش های عملیاتی و خدمات می باشد.
با گسترش روز افزون رقابت در عرصه هواپیمایی و پرواز، و در ارتباط با مبحث خصوصی سازی در شرکت های دولتی در کشور که خود شامل شرکت هواپیمایی و شرکت مادر تخصصی فرودگاهی کشور نیز شده است، یکی از مباحث و تهدید های روبرو ، ایجاد فضای رقابتی به جهت توسعه بازار فروش خدمات فرودگاهی به مشتریان می باشد.شرکت مادرتخصصی فرودگاهی کشور که خود دارای بخش بازاریابی و فروش با مجموعه پرسنل و دست اندرکار می باشد، به منظور فایق آمدن بر مسائل مربوط به توسعه خدمات نوین و معرفی آن به جهت افزایش سود آوری، اقدام به ارائه راهکار هایی به جهت افزایش سهم بازار خود و رضایتمندی مشتریان نموده است.
یکی از مهمترین موضوعاتی که مدیریت این سازمان، می بایست به آن توجه نموده و آن را در راستای اهداف متعالی بخش بازاریابی و فروش سازمانی قرار دهد، موضوع افزایش توانمند سازی کارکنان فروش خدمات با ارائه آموزش های موثر و نوین بازاریابی است. این مهم سبب گشته است که تحقیق حاظر به منظور مطالعه موردی کارکنان بخش فروش و بازاریابی شرکت مادر تخصصی فرودگاه های کشور صورت پذیرد. در برنامه های استراتژیک بازاریابی خدمات، یکی از اولویت های مهم به منظور افزایش اثر بخشی و کارایی اجرای برنامه های بازاریابی ، آموزش پرسنل مرتبط با کار به نحو احسنت و منطبق بر نوع فعالیت بازاریابی و فروش است.آموزش پرستل بخش فروش و بازاریابی شرکت مادر تخصصی فرودگاه های کشور خود میتواند سبب افزایش و ارتقای کیفیت خدمات به مشتریان و کمیت سود آوری بعدی شود.
اقدامات لازم برای ارزیابی عملکرد بخش فروش و بازاریابی فرودگاهی و کیفیت خدمات ، یکی از مشکلات اساسی خطوط هوایی و گردانندگان فرودگاهها می‌باشد. هامفریز و فرانسیس در سال ۲۰۰۰ اظهار کردند که ارزیابی سطح خدمات بخش فروش و بازاریابی در فرودگاه‌های خاصی در ایالات متحده آمریکا، بدون روش استاندارد آموزش پرسنل به منظور بالابردن سطح توانمندی در رابطه با بازاریابی در مقیاس ملی انجام می‌گیرد. این تحقیق نیاز به ایجاد جو و محیط ملموس و اجرایی در افزایش درک و فهم پرسنل از آموزه های بازاریابی بسیار احساس شده است. در این خصوص، فرناندز و پاچکو در سال ۲۰۰۲ بر کمبود مطالعات در برخی کشورها که پارامترهای محلی محدودی دارند تأکید نموده و ضرورت استفاده از دیگر پارامترهای به دست آمده در فرودگاههای کشور های دیگر را یاد آور شده‌اند
سرویس و خدمات بازاریابی به مسافران محصولی است که کیفیت آن بستگی به جنبه‌های نگرش درونی فعالیت‌های مختلف، مرتبط با این نوع خدمات دارد و شامل تمام فعالیتهایی است که از زمان ورود مسافران تا زمان خروج آنان انجام می‌گیرد.روی آوری به روش های افزایش توانمندی پرسنل فروش خدمات در فرود گاه ها، نیازمند القای سطحی مطلوب از آموزه های علمی و کارشناسی شده مبتنی بر شرایط موجود رد آن فرودگاه به منظور افزایش سطح فروش است.
ضرورت انجام تحقیق:
اصطلاح آموزش و بازاریابی آموزشی ،اگر چه در متون علوم مدیریت و مدیریت بازاریابی مفهومی آشنا به نظر می رسد ،اکثر مدیران و مجریان برنامه های آموزشی با معنی و ماهیت درست آن آشنایی دارند . برداشتهای مختلف مدیریت سازمان از مفهوم آموزش و بازاریابی آموزشی می تواند در نگرش آنان نسبت به افزایش قابلیت ها و توانمندی های کارکنانشان و نحوه ی کار کردن با آنها تأثیرمثبت یا منفی بر جای گذارد. تحقیقات نشان داده است که کارکنان موفق در امر فروش خدمات در سازما نها، آن دسته از کارکنانی بوده اند که توانسته اند در ابتدا، با اصول کار حرفه ای بازار و بازار شناسی آشنای پیدا کرده، و سپس با اطلاع از نحوه تعامل با مشتریان، توانسته اند آموزش های لازم را در زمینه بازاریابی برای شرکت در جهت توسعه فروش خدمات داشته باشند. به عبارتی توانمندی این دسته از کارکنان مرهون آموزش های قبلی است که به صورت برنامه ریزی شده رد اختیار آنان قرار گرفته است.
امروزه موفقیت در سازمان ها و افزایش بهره وری سازمانی همواره مرهون رعایت اصول اولیه مدیریت اصولی منطبق بر درک نیاز های بازار و مشتریان و تلاش مدیریت مبنب بر انسجام برنامه های سازمان و یکسو کردن اهداف به سمت ایجاد زیرساخت های اولیه پیاده سازی استاندارد ها بخصوص در زمینه بازاریابی است. تمسک مدیران به برنامه های بازاریابی و آموزش های پرسنل مرتبط با مشتریان سازمان که همواره درگیر ارائه خدمات کنونی و برنامه ریزی شده در آتی سازمان هستند با اصول بازاریابی صحیح و منطبق با فعالیت های سازمان، خود میتواند رد بهبود توانمندی آنان در اجرای درست شغلشان حائز اهمیت بود و این دسته از کارکنان در خود خلاء کمبود دانایی کار و دانش علمی در زمینه بازاریابی و توسعه کار خود احساس نخواهند کرد.
اهداف تحقیق:
در این تحقیق هدف اصلی تحقیق عبارت است (مطالعه موردی کارکنان بخش فروش و بازاریابی شرکت فرودگاه های ایران )ترتیب سایر اهداف فرعی:
1 ـ بررسی رابطه بین بازار یابی آموزش و احساس معنی داری در شغل
2 ـ بررسی رابطه بین بازار یابی آموزش و احساس شایستگی در شغل
3 ـ بررسی رابطه بین بازار یابی آموزش و احساس داشتن حق انتخاب در شغل
4 ـ بررسی رابطه بین بازار یابی آموزش و احساس موثر بودن در شغل
5 ـ بررسی رابطه بین بازار یابی آموزش و احساس مشارکت با دیگران در شغل