خرید|الگوریتم بهینه سازی مبنی بر یادگیری - آموزش Teaching–learning-based optimization (TLBO)|

TLBO , الگوریتم بهینه سازی مبنی بر یادگیری , آموزش,الگوریتم بهینه سازی ,دانلود تحقیق الگوریتم بهینه سازی ,الگوریتم TLBO,TLBO,پروژه الگوریتم با متلب,دانلود رایگان پروژه الگوریتم,الگوریتم TLBO نخبه گرایی,الگوریتم TLBO چیستالگوریتم بهینه سازی مبنی بر یادگیری - آموزش Teaching–learning-based optimization (TLBO)|39013711|gma40204795|
این مطلب در مورد فایل دانلودی با موضوع الگوریتم بهینه سازی مبنی بر یادگیری - آموزش Teaching–learning-based optimization (TLBO) می باشد.

چکیده:
الگوریتم های جمعیت الهام گرفته شده طبیعی یک تحقیق میدانی می باشد که با پدیده‌های طبیعی متفاوتی شباهت دارد به منظور حل بسیاری از مشکلات. محققان چندین الگوریتم را پیشنهاد کرده اند که به پدیده‌های طبیعی متفاوت توجه دارند. بهینه‌سازی مبنی بر یادگیری آموزش (TLBO) یکی از الگوریتم‌های مبنی بر جمعیت پیشنهادی اخیر می باشد که با مرحله یادگیری آموزشی کلاس درس شباهت دارد. این الگوریتم به هیچ نوع پارامتر کنترلی الگوریتم مشخصی نیاز ندارد. در این نوشته، مفهوم نخبه گرایی در الگوریتم TLBO معرفی می‌شود و اثر آن روی اجرای الگوریتم تحقیق و بررسی می‌شود. اثرات پارامترهای کنترلی معمول مانند اندازه جمعیت و تعداد نسل‌های اجرای الگوریتم نیز تحقیق و بررسی می‌شوند. الگوریتم پیشنهادی روی 35 تابع مشخص محدود با مشخصه های متفاوت آزمایش می‌شوند و اجرای الگوریتم با دیگر الگوریتم‌های بهینه‌سازی شناخته شده مقایسه می‌شود. الگوریتم پیشنهادی می‌تواند برای مشکلات بهینه سازی مختلف محیط صنعتی به کار برده شود.
همراه با فایل های شبیه سازی متلب

فهرست:
چکیده
مقدمه
بهینه‌سازی مبنی بر یادگیری آموزش (TLBO)
فاز معلم
فاز یادگیرنده
الگوریتم TLBO نخبه گرایی
دستورالعمل های AEOTIT به نویسندگان
کاربرهای الگوریتم مبنی بر یادگیری آموزش
ارزیابی الگوریتم
مقایسه TLBO با دیگر الگوریتم ها
آزمایشات روی مشکلات بهینه سازی محدود پیچیده
نتیجه گیری
کد نرم افزار متلب
الگوریتم تضاد یادگیری آموزشی نخبه گرا برای بهینه سازی جامع و کامل
مقدمه الگوریتم تضاد یادگیری آموزشی نخبه گرا
بهینه سازی مبنی بر یادگیری آموزش
فاز معلم
فاز یادگیرنده
نخبه گرایی
بهینه سازی مبنی بر تضاد
پارامترهای الگوریتمی و الگوریتم های رقابتی استفاده شده
تجربیات و نتایج توابع مشخص
پارامترهای الگوریتمی و الگوریتم های رقابتی استفاده شده
بحث روی نتایج
نتیجه گیری
منابع