خرید|پاورپوینت کف سازی در ساختان|

پاورپوینت کف سازی در ساختان,پاورپوینت ,کف سازی در ساختانپاورپوینت کف سازی در ساختان|40104666|gma40204795|
این مطلب در مورد فایل دانلودی با موضوع پاورپوینت کف سازی در ساختان می باشد.

دارای 31 اسلاید

§هدف از کف سازی بوجود آوردن سطحی که بتواند خواسته های استفاده کنندگان را از آن بنحو مطلوب برآورده سازد.با توجه به فناوری کف جنس . متفاوت خواهد بود کف ها را باید از مصالح ساخت. §کف ها باید در مقابل سایندگی محکم ومقاوم باشد همچنین حرکت بروی آنها راحت وتا حد امکان بی صدا بوده وبه راحتی بتوان کف را نظافت کرد. §البته شکل و جنس کف سازی بسته به نوع کاربردی آن دارد.

§به هر گونه عملیات ساختمانی که بروی سطح زمین یا سقف طبقه انجام شود تا کاربرد آن فضا را ممکن سازد کف سازی گویند. §