خرید|ابزار یادگیری،ادراک و تصمیم سازی در سازمان های دانش بینان|

ابزار یادگیری،ادراک و تصمیم سازی در سازمان های دانش بینان|50679129|gma40204795|
این مطلب در مورد فایل دانلودی با موضوع ابزار یادگیری،ادراک و تصمیم سازی در سازمان های دانش بینان می باشد.

حجم فایل : 1.6 MB
نوع فایل : پاور پوینت
تعداد اسلاید ها : 66
سناریو(فرنامه)
2 دكتر سعيد خزائي

ادوار تمدن بشر: عصر کشاورزی
عصر صنعتی
عصر دانش


(دانش اساسی ترین مزیت رقابتی و سرمایه جوامع و سازمان ها است).
3 سازمان در پارادایم نیوتنی: سازمان به مثابه ماشینی است که با طراحی دقیق،از پیش معین و از راه استقرار انسان ها به عنوان اجزای ماشین،قادر خواهد بود در مسیری پیش بینی شده حرکت کند.
روابط علّی در این جهان به شکل پیوستاری خطی و ساده است.
در این جهان همه چیز کنترل پذیر است و تعادل مقوله ای مهم به شمار می آید. 4 مقایسه جهان خطی و جهان دانش بنیان 5 مولفه های در خور تأمل در جوامع و سازمان های دانش بنیان یادگیری
ادراک سازی
تصمیم گیری 6 7 فضای مشاهده و تأمل لحظه ادراک سازی حال آینده گذشته ادراک سازی و زمان 8 لحظه تصمیم گیری حال آینده گذشته تصمیم سازی و زمان فضای مشاهده و تأمل 9 پایش و تفسیر محیط،یک فعالیت هوشمندانه سازمانی سازمان ها همواره به دنبال اطلاعات هستند.
سازمان ها اطلاعات را ذخیره و بازیافت کرده و انتقال می دهند.
سازمان ها از اطلاعات برای تفسیر محیط بهره می گیرند.
سازمان ها از اطلاعات برای حل مساله بهره می گیرند.
سازمان ها بر پایه اطلاعات،تصمیم می گیرند. 10 تهدید وفرصت های بهره گیری از اطلاعات هر تغییری در محیط (کلان و بلافصل)با نشانک هایی همراه است که:
ممکن است بسیار ضعیف باشد(نشانک ضعیف, امکان شناسایی اندک)
ممکن است واگرایی و سر در گمی پدید آورد.
می تواند نادرست و دستکاری شده باشد. 11 پالایه های فرایند پویش محیط 12 پالایه نظارتی پالایه ذهنیتی پالایه قدرت پالایه نظارت:
شیوه های تحلیل و روش شناسی گرد آوری و کسب اطلاعات
پالایه ذهنیتی
مدل های ذهنی و باورها
پالایه قدرت:
مدل ذهنی مسلط بر سازمان.پالایه ای که بهنگام به چالش کشیدن ساختار و قدرت در سازما ن، فعال می شود. 13 سازمان ها و چالش های تازه: امروزه دیگر نمی توان تصمیم ها را بر پایه اطلاعات پراکنده و حسّ شهودی برخاسته از این یافته گرفت، بلکه:
باید محیط فعالیت سازمان را از زوایا و نگاه های مختلف و واگرا پویش و پایش کرد تا تصویری درست از تحولات بدست آید.
یک سازمان برای درک و فهم دنیای پیرامونی،در پی اطلاعات و کاربست آن است. این اطلاعات درک و فهم ما از محیط ،وظایف و راهبردها را شکل می دهد،لذا مبنای اصلی اقدامات سازمان است. 14 مدل های ذهنی و یادگیری مدل های ذهنی موجب چارچوب بخشی به تصمیم می شوند.
اگر مدل های ذهنی بر سیستم ادراک و باور چیره شوند، به دشواری می توان آن را تغییر داد.
تغییر مدل های ذهنی مستلزم فرایند یادگیری است. 15 ارزیابی پیش بینی و برنامه ریزی برنامه ریزی شامل تلاش هایی به سوی ...